Các loại tài khoản miễn phí phí qua đêm tại Exness là Raw Spread, Zero, Standard Cent, Standard và các loại tài khoản Pro cho cư dân các quốc gia Hồi giáo.