Yên Nhật mất dần đà tăng đối với USD / JPY và EUR / JPY

YÊN NHẬT, USD / JPY, ĐÔ LA MỸ, EUR / JPY, EURO, MOMENTUM – ĐIỂM TRAO ĐỔI

  • USD / JPY đang nhìn chằm chằm vào mức cao mới và động lượng có thể thấy nó tăng
  • EUR / JPY có thể hỗ trợ các chỉ báo kỹ thuật cho phe bò
  • Xu hướng suy yếu của đồng Yên có thể sẽ tiếp tục, liệu tỷ giá USD / JPY có tăng lên?

USD / JPY dường như đã sẵn sàng để kiểm tra mức cao nhất trong 24 năm được thấy vào tuần trước vì nó vẫn nằm trong kênh xu hướng tăng dần. Nó tiếp tục tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn.

Giá đã trở lại trên đường trung bình động đơn giản 10 ngày (SMA) và đà tăng giá có thể tiếp tục mở ra.

Việc hình thành đường trung bình động ba tăng (TMA) yêu cầu giá phải trên SMA ngắn hạn, giá sau phải trên SMA trung hạn và SMA trung hạn phải trên SMA dài hạn. Tất cả các SMA cũng cần có một gradient dương.

Nhìn vào bất kỳ ba trong số các SMA 10, 21, 55, 100 và 260 ngày, các tiêu chí cho một TMA đã được đáp ứng.

Vùng hỗ trợ có thể nằm tại 131,25 – 131,35, nơi có hai điểm phá vỡ và một đường xu hướng tăng dần. Chạy song song với đường xu hướng là đường SMA 55 ngày cũng có thể cung cấp hỗ trợ, hiện ở mức 130,65.

Đỉnh gần đây là 136,71 có thể đưa ra ngưỡng kháng cự.

BIỂU ĐỒ USDJPY

Biểu đồ được tạo trong TradingView

EUR / JPY

Sau khi phá vỡ mặt trên của sự hình thành Cờ hiệu vào cuối tháng 5, tỷ giá EUR / JPY đã tiếp tục tăng cao hơn.

Ban đầu, nó tạo mức cao nhất trong 7 năm ở mức 144,25 và mức đó đã đưa ra mức kháng cự trong một vài trường hợp và có thể tiếp tục như vậy.

Tương tự như USD / JPY, đà tăng dường như đang hình thành. Nhìn vào bất kỳ sự kết hợp nào của SMA 10, 21, 55 và 100 ngày, các tiêu chí cho sự hình thành đường trung bình động ba (TMA) đã được đáp ứng.

Tam giác tăng dần là một mô hình tiếp tục tăng và được đặc trưng bởi một đường xu hướng tăng thấp hơn và một đường ngang, phẳng .

Mô hình này cho thấy rằng người mua tích cực hơn người bán khi giá tiếp tục tạo ra mức thấp cao hơn. Mô hình tự hoàn thành khi giá thoát ra khỏi tam giác theo hướng của xu hướng chung.

Một tam giác tăng dần có thể được quan sát bằng EUR / JPY và có thể gợi ý rằng có thể xảy ra đột phá ở phía trên.

Mặt khác, hỗ trợ có thể nằm ở mức thấp và đường xu hướng tăng dần gần đây, hiện cả hai đều ở mức 141,41.

BIỂU ĐỒ EURJPY

Biểu đồ được tạo trong TradingView

Nguồn: dailyfx

Close