Vàng và Fed

Bản tóm tắt

  • Điểm mấu chốt là giá vàng không phản ứng với những thay đổi của lạm phát, họ dự đoán những thay đổi của lạm phát.
  • Sự phù hợp nghịch đảo giữa lợi suất vàng và TIPS là khá ấn tượng, nhưng tôi lưu ý rằng sự phù hợp này không áp dụng tốt cho những năm trước.
  • Khi Fed được kỳ vọng là dễ dàng, giá vàng tăng với kỳ vọng rằng Fed dễ dàng hôm nay sẽ đưa ra lạm phát cao hơn vào ngày mai, và ngược lại.
Tiền giấy và một thỏi vàng

Trước bình luận của một độc giả về lý do tại sao giá vàng những ngày này giảm trong khi lạm phát tăng, tôi đưa ra hai biểu đồ có thể hữu ích.

Điểm mấu chốt là giá vàng không phản ứng với những thay đổi của lạm phát, họ dự đoán những thay đổi của lạm phát. Thị trường không ngừng cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra, đôi khi rất sớm trước sự kiện thực tế. Tất nhiên là như vậy. Nếu không, điều này sẽ là quá dễ dàng.

Biểu đồ # 1

Biểu đồ số 1 so sánh giá vàng với lợi suất thực tế theo TIPS 5 năm (đảo ngược). Sự phù hợp nghịch đảo giữa lợi suất vàng và TIPS khá ấn tượng, nhưng tôi lưu ý rằng sự phù hợp này không áp dụng tốt cho những năm trước những gì được thể hiện trong biểu đồ này. Sự giải thích của tôi về biểu đồ bắt đầu với quan sát rằng lợi suất thực tế như được phản ánh trong TIPS 5 năm là một đại diện cho mức độ thích nghi hoặc thắt chặt của thị trường mà Fed mong đợi trong những năm tới. Một Fed dễ chịu là một Fed sẽ có xu hướng đẩy lợi suất thực tế xuống thấp hơn (như đã xảy ra trong giai đoạn 2007 đến 2011). Fed thắt chặt sẽ làm ngược lại: nó đẩy lợi suất thực tế lên cao hơn (như đã xảy ra từ năm 2012 đến năm 2015). Khi Fed được kỳ vọng là dễ dàng, giá vàng tăng với kỳ vọng rằng Fed dễ dàng hôm nay sẽ đưa ra lạm phát cao hơn vào ngày mai, và ngược lại. Hiện tại, lợi suất thực tế đang bắt đầu tăng từ mức rất thấp, và thị trường vàng suy yếu với kỳ vọng rằng Fed thắt chặt hơn sẽ đưa ra mức lạm phát thấp hơn trong tương lai.

Biểu đồ số 2

Biểu đồ số 2 bao gồm một khung thời gian ngắn hơn (và tôi xin nhắc lại rằng các mối quan hệ này không phải lúc nào cũng được duy trì trong mọi khoảng thời gian). Cách để giải thích đường màu xanh là nó là đại diện cho những gì thị trường mong đợi lãi suất huy động vốn của Fed trong thời gian ba năm. Fed dự kiến ​​sẽ siêu dễ dàng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, và đó là lý do tại sao kỳ vọng lãi suất kỳ hạn 3 năm là siêu thấp. Đối với Biểu đồ số 1, câu chuyện ở đây là khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ ở chế độ thắt chặt (như trường hợp của năm ngoái hoặc lâu hơn), thì giá vàng có xu hướng giảm vì thị trường kỳ vọng rủi ro lạm phát sẽ suy giảm trong tương lai. Một lần nữa, thị trường vàng đang lường trước những thay đổi của điều kiện lạm phát, không phản ứng với sự thay đổi của lạm phát.

Điều thú vị là, một cách diễn giải chặt chẽ về Biểu đồ số 2 sẽ khiến người ta phỏng đoán rằng giá vàng đã quá hạn để giảm. Sẽ rất thú vị nếu điều này thực sự xảy ra.

Nguồn: fxstreet

Close