Triển vọng kỹ thuật vàng

TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG KỸ THUẬT: XAU / USD CÁC MỨC GIAO DỊCH NGẮN HẠN

  • Giá vàng cập nhật mức giao dịch kỹ thuật – Biểu đồ hàng ngày và trong ngày
  • XAU / USD phục hồi khỏi hỗ trợ xu hướng giảm hiện đang kiểm tra ngưỡng kháng cự xu hướng ban đầu
Giá Vàng đang cố gắng đóng mức tăng bốn ngày với XAU / USD tăng cùng với chứng khoán ngày hôm nay. Sự phục hồi của hỗ trợ xu hướng giảm hiện đang kiểm tra mức kháng cự của xu hướng giảm – nó tạo ra hoặc phá vỡ ở đây trong ngắn hạn đối với phe bò. Đây là các mục tiêu được cập nhật và mức độ vô hiệu quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật XAU / USD

BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG – XAU / USD HÀNG NGÀY

Biểu đồ giá vàng - XAU / USD hàng ngày - Triển vọng giao dịch GLD - Dự báo kỹ thuật GC

Biểu đồ do Michael Boutros , Nhà chiến lược kỹ thuật lập; Vàng trên Tradingview

Triển vọng kỹ thuật: Trong Triển vọng giá vàng cuối cùng của tôi, chúng tôi lưu ý rằng XAU / USD đã “ phục hồi khỏi hỗ trợ xu hướng giảm và đe dọa sự phục hồi trong phạm vi suy giảm rộng hơn”. Giá hiện đã tăng gần 4,4% so với những mức thấp đó với sự phục hồi cạn kiệt vào ngưỡng kháng cự hôm nay tại 1849/53 – một khu vực được xác định bởi mức đóng cửa tuần cao nhất năm 2021 và mức thoái lui Fibonacci 23,6% của mức giảm tháng Ba. Lưu ý rằng vùng này hội tụ trên đường trung bình trong vài ngày tới và càng làm nổi bật ý nghĩa kỹ thuật của nó – hãy xem giá đóng cửa.

BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG – XAU / USD 240 PHÚT

Biểu đồ giá vàng - XAU / USD 240 phút - Triển vọng giao dịch GLD - Dự báo kỹ thuật của GC

Lưu ý: Xem xét kỹ hơn về hành động giá Vàng cho thấy ngưỡng kháng cự đang thăm dò phục hồi ngày hôm nay với một kênh tăng dần được nhúng đưa ra một số hướng dẫn cho sự tiến bộ này. Hỗ trợ ban đầu hiện ở mức thấp nhất của thứ Sáu gần 1832 với mức phá vỡ dưới 1818 cần thiết để đánh dấu sự phục hồi của xu hướng giảm rộng hơn đối với 1791 và mức thấp nhất của tháng 11 mức thoái lui 78,6% ở 1758/61 – hãy tìm kiếm phản ứng lớn hơn về giá tại đó NẾU đạt được. Mức vi phạm cao hơn từ đây sẽ giữ trọng tâm vào mức thoái lui 38,2% / Có thể mở ở mức 1895/97 và mức cao trong ngày 2021 đóng cửa vào năm 1918– cả hai vùng quan tâm về khả năng kiệt quệ NẾU đạt được.

Điểm mấu chốt: Sự phục hồi của giá vàng đang kiểm tra mức kháng cự của xu hướng giảm hợp lưu ở đây tại mức 1849/53 – việc không đóng cửa trên ngưỡng này có thể đánh dấu sự phục hồi của xu hướng giảm rộng hơn. Từ quan điểm giao dịch, một vùng tốt để giảm tiếp xúc dài hạn / nâng mức dừng bảo vệ nên được giới hạn ở mức 1818 NẾU giá đang tăng cao hơn trong khoảng thời gian này. Hiện tại- hãy tìm khoảng thời gian mở cửa hàng tuần để được hướng dẫn. Xem lại Triển vọng giá vàng hàng tuần mới nhất của tôi để có cái nhìn sâu hơn về các mức giao dịch kỹ thuật XAU / USD dài hạn hơn.

TÂM LÝ NHÀ GIAO DỊCH VÀNG – BIỂU ĐỒ GIÁ XAU / USD

Tâm lý nhà kinh doanh vàng - Biểu đồ giá XAU / USD - Định vị bán lẻ GLD - Triển vọng kỹ thuật GC

  • Một bản tóm tắt của IG Client Sentiment cho thấy các nhà giao dịch đang mua Vàng ròng dài – tỷ lệ đứng ở mức +5,84 (85,37% các nhà giao dịch mua dài hạn) – thường là đọc giảm giá
  • Các vị thế mua cao hơn 0,44% so với ngày hôm qua và cao hơn 19,17% so với tuần trước
  • Các vị thế bán cao hơn 12,94% so với ngày hôm qua và cao hơn 7,98% so với tuần trước

LỊCH KINH TẾ

Lịch kinh tế - Phát hành dữ liệu chính - Rủi ro sự kiện hàng tuần

Lịch kinh tế – diễn biến kinh tế mới nhất và rủi ro sự kiện sắp tới.

Nguồn: dailyfx

Close