Triển vọng hàng ngày USD / CAD

Xu hướng trong ngày đối với USD / CAD vẫn trung lập trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, với mức hỗ trợ 1.2712 vẫn còn nguyên, sự phục hồi tiếp theo vẫn có lợi nhẹ. Ở phía tăng điểm, việc phá vỡ 1.3075 sẽ tiếp tục tăng từ 1.2401. Giao dịch duy trì trên mức fibonacci 1.3022 sẽ mang ý nghĩa tăng giá lớn hơn. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 100% dự đoán 1.2005 lên 1.2947 từ 1.2401 ở 1.3343. Tuy nhiên, về mặt giảm điểm, việc phá vỡ mức hỗ trợ 1,2712 sẽ cho thấy sự từ chối bởi mức kháng cự fibonacci chính 1,3022 và đưa mức giảm sâu hơn trở lại mức hỗ trợ 1,2401.

Trong bức tranh lớn hơn, tập trung vào mức thoái lui 38,2% là 1.4667 (mức cao năm 2020) đến 1.2005 (mức thấp năm 2021) ở mức 1.3022. Sự phá vỡ liên tục ở đó sẽ xác nhận rằng xu hướng giảm từ 1.4667 đã hoàn thành sau khi bảo vệ hỗ trợ cụm dài hạn 1.2061. Sau đó, mức tăng tiếp theo sẽ được chứng kiến ​​theo hướng thoái lui 61,8% ở mức 1,3650. Tuy nhiên, mức từ chối trước 1.3022 sẽ duy trì xu hướng giảm trong trung hạn. Việc phá vỡ 1.2005 sẽ tiếp tục xu hướng giảm từ 1.4667 và điều đó cũng mang ý nghĩa giảm giá lớn hơn.

Nguồn: actionforex

Close