Phân tích làn sóng vàng

  • Vàng đảo chiều từ mức kháng cự 1826,71
  • Có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ 1800,00

Vàng gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự trục 1826,71, giao với dải Bollinger Band trên hàng ngày và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của đợt điều chỉnh giảm (ii) từ tháng 11.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1826,71 đã dừng các sóng xung lực trước đó (iii) và 3.

Vàng có thể được kỳ vọng sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ trong vòng tiếp theo 1800,00 (đã đảo ngược cặp từ tháng 11).

Nguồn: actionforex

Close