Kiểm tra EUR/AUD đường xu hướng tăng dài hạn

Đăng Ngày: 07/10/2021

Đồng euro tiếp tục hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chính, dẫn đến sự sụt giảm của tỷ giá EUR/AUD. Vào thứ Tư, nó đi ngang nhưng đang kiểm tra một đường xu hướng tăng dài hạn chính.

Hỗ trợ của đường xu hướng tăng này hiện là gần 1,59. Những người đầu cơ giá lên cần phải bảo vệ nó để đồng euro duy trì trong xu hướng tăng. Nếu không bảo vệ nó có thể dẫn đến sự suy giảm đáng kể hơn. 

Ngoài ra, mức 1,59 cũng là mức hỗ trợ ngang của mô hình hai đáy trước đó, có thể tạo ra hình thành ba đáy nếu mức hỗ trợ này được giữ vững. Đó có thể là một tín hiệu tăng giá mạnh. 

Tuy nhiên, đà giảm hiện tại xuất hiện mạnh và có vẻ như hỗ trợ nằm ngang và đường xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ thành xu hướng giảm. Nếu điều đó xảy ra, các lệnh dừng lỗ khổng lồ hơn của các vị thế mua có thể bị ảnh hưởng, có thể đưa đồng euro về phía 1,58 trong phản ứng ban đầu. 

Ngoài ra, ngưỡng kháng cự dường như nằm ở đường trung bình động 50 ngày, hiện tại một số pips trên mức tâm lý 1,60.

Vì cổ phiếu hiện đang trượt giá, nên người ta có thể nghĩ rằng tỷ giá EUR/AUD sẽ đi lên, như nó thường xảy ra trong các giai đoạn rủi ro. Nhưng có vẻ như lần này thì ngược lại.

Nguồn: axiory.com

Close