GBPJPY Chu Kỳ Sóng Z Sắp Kết Thúc Gần 174,09

Cặp GBPJPY dường như đang hình thành một xu hướng điều chỉnh toàn cầu dưới dạng ba đường ziczac. Trong khung thời gian 1H, sóng động z cuối cùng của mức chu kỳ đang được tiến hành.

Sóng z có dạng ziczac đơn giản Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ của mức độ sơ cấp. Điều này có thể sớm được hoàn thành đầy đủ. Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh Ⓑ, có dạng kết hợp bộ ba, giá đã tăng cao hơn.

Rất có thể, sóng Ⓒ có dạng một đường chéo kết thúc. Trong những tuần giao dịch sắp tới, khả năng tăng trưởng sẽ nằm trong sóng điều chỉnh trung gian (5).

Sự hoàn thành của toàn bộ sóng Ⓒ có thể gần 174,09. Tại mức đó, sóng z sẽ bằng sóng y.

Hãy xem xét một kịch bản thay thế. Có lẽ, ở mức 168,34, sự hình thành xung động trung gian (3) đã kết thúc.

Do đó, trong phần cuối cùng của biểu đồ, chúng ta thấy một chuyển động đi ngang điều chỉnh trong sóng trung gian (4). Chỉnh sửa (4) có thể có dạng một đôi ba nhỏ WXY.

Có thể giá sẽ giảm trong làn sóng nhỏ Y xuống 155,13. Ở mức đó, hiệu chỉnh (4) sẽ ở mức 76,4% xung (3).

Nguồn: orbex

Close