Dự trữ ngoại hối PH giảm xuống còn $ 106,8 tỷ vào tháng 4

Dự trữ ngoại hối PH giảm xuống còn $ 106,8 tỷ vào tháng 4

Tổng dự trữ quốc tế (GIR) của Philippines giảm nhẹ xuống còn 106,8 tỷ USD vào cuối tháng 4 từ mức 107,3 ​​tỷ USD một tháng trước đó, dữ liệu sơ bộ tại Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) cho thấy.

Tuy nhiên, BSP cho biết tài sản dự trữ của họ – bao gồm các khoản đầu tư nước ngoài, vàng, ngoại hối, vị thế dự trữ trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế và quyền rút vốn đặc biệt – đại diện cho một bộ đệm thanh khoản bên ngoài đầy đủ hơn.

Mức GIR mới nhất tương đương với giá trị nhập khẩu hàng hóa và thanh toán dịch vụ và thu nhập chính của 9,4 tháng. Dự trữ như vậy được coi là đầy đủ nếu chúng có thể trang trải được ít nhất ba tháng.

Ngoài ra, GIR cuối tháng 4 gấp khoảng 7,2 lần nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia dựa trên kỳ hạn gốc và 5,5 lần dựa trên kỳ hạn còn lại.

“Mức giảm GIR hàng tháng [từ tháng 4 đến tháng 3] phản ánh chủ yếu việc rút ngoại tệ của chính phủ quốc gia (NG) từ các khoản tiền gửi của họ với BSP khi NG đã thanh toán các nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ và thanh toán cho các khoản chi tiêu khác nhau. như việc điều chỉnh giảm giá trị vàng nắm giữ của BSP do giá vàng trên thị trường quốc tế giảm ”, cơ quan quản lý cho biết.

Tương tự, BSP cho biết dự trữ quốc tế ròng giảm xuống còn 106,7 tỷ USD vào cuối tháng 4 từ mức 107,3 ​​tỷ USD vào cuối tháng 3.

Theo Cục Ngân khố, kho nợ của NG đạt 12,68 nghìn tỷ pesos vào cuối tháng 3, tăng 586,29 tỷ peso hay 4,8% trong tháng đó chủ yếu do phát hành ròng chứng khoán của chính phủ cho cả người cho vay trong nước và bên ngoài. .

Trong tổng số nợ, 30% là nguồn từ bên ngoài trong khi 70% là vay trong nước.

Các nghĩa vụ trong nước của chính phủ đạt 8,87 nghìn tỷ pesos, với 5,4% bổ sung hoặc 455,45 tỷ pesos phát sinh trong tháng 3.

Dự trữ nợ nước ngoài của chính phủ đạt 3,81 nghìn tỷ pesos, với 3,6% dòng tiền P130,84 tỷ pesos. INQ

Nguồn: dailyfx

Close