Phân tích giá AUD / USD: Các điểm khối lượng ngoại hối cao tiếp tục hỗ trợ hàng tuần

  • AUD / USD đã và đang điều chỉnh xung lực giảm giá hàng ngày trên các khung thời gian thấp hơn. 
  • Trọng tâm là sự điều chỉnh Fibonacci 38,2% H1 trong ngắn hạn nhưng trong dài hạn sẽ giảm thêm. 
  • Sự biến động ngoại hối đang ở mức cao và VIX đã tăng lên mức cao mới. 

Những con bò đực AUD / USD đang bước vào mức nhu cầu quen thuộc trong khung thời gian hàng giờ. Tuy nhiên, động lượng dài hạn là với phe gấu tiếp tục sâu hơn đối với mức hỗ trợ hàng tuần. 

Biểu đồ AUD / USD hàng tuần

Động lượng đang giảm và với mức thấp hàng tuần gần 0,70, con số này được coi là mục tiêu chính. Trong khi đó, không nên bỏ qua đường viền cổ của hệ hình M gần 0,7170. Các 38,2% Fibonacci mức sẽ có một ngã ba với 0,72 con số hoặc có về nên giá cả thực sự tiếp tục xấu đi vào mức thấp tuần. Đây có thể là mục tiêu nếu phe bò tích lũy từ mức thấp hàng tuần trong những tuần tới. 

Biểu đồ hàng ngày AUD / USD

Giá đã thực hiện một sự điều chỉnh đáng kể khi các bấc đáp ứng mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Do đó, khả năng cao sẽ tiếp tục giảm giá, đặc biệt là với mức độ biến động cao như hiện tại. VIX đã tăng lên đến 30 và Chỉ số Biến động USD DBCVIX đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm.

Biểu đồ H1 AUD / USD

Trong khi đó, phe bò đang điều chỉnh trên các khung thời gian thấp hơn, đưa mức Fibonacci 38,2% vào phạm vi trong thời gian chờ đợi. 

Nguồn: fxstreet

 

Close